Rakstisks jautājums E-4773/07 iesniedza Graham Watson (ALDE), Giles Chichester (PPE-DE), Neil Parish (PPE-DE), Glyn Ford (PSE) un Caroline Jackson (PPE-DE) Komisijai. Oglekļa tirgus un Tūkstošgades attīstības mērķi