Eiropas Centrālās bankas Ieteikums (2017. gada 19. decembris) Eiropas Savienības Padomei par Central Bank of Cyprus ārējiem revidentiem (ECB/2017/43)