2009/850/EK: Padomes Lēmums ( 2009. gada 5. maijs ) par to, lai parakstītu un provizoriski piemērotu pagaidu nolīgumu, pirms noslēdz Ekonomisko partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un DAK EPN valstīm, no otras puses#Pagaidu nolīgums, pirms noslēdz Ekonomisko partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un DAK EPN valstīm, no otras puses PROPCELEX