Rakstisks jautājums E-1596/09 iesniedza Marian Harkin (ALDE) Komisijai. Pamatlēmuma par Eiropas apcietināšanas orderi 5. pants