Rakstisks jautājums E-1857/09 iesniedza Luca Romagnoli (NI) Komisijai. Informācija par Civitas programmas finansējuma izmantošanu Asti pilsētas municipalitātē