Rakstisks jautājums E-1086/09 iesniedza Ilda Figueiredo (GUE/NGL) Komisijai. Darbinieču diskriminācija uzņēmumu grupā Modelo Continente Hipermercados, SA