Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva par to, kā drošības un aizsardzības jomā atsevišķos gadījumos ir koordinējamas publisko iepirkumu procedūras, noslēdzot publiskus būvdarbu, piegādes un pakalpojumu līgumus {SEC(2007) 1598} {SEC(2007) 1599}