Rakstisks jautājums E-4236/08 iesniedza Christofer Fjellner (PPE-DE) Komisijai. Kompensācija par ASV atteikšanos no VVTT saistībām