Cementownia "Odra"/Komisija TITJUR Pirmās instances tiesas rīkojums (otrā palāta) 2008. gada 23.septembrī. # Cementownia "Odra" S.A. pret Eiropas Kopienu Komisiju. # Prasība atcelt tiesību aktu - Direktīva 2003/87/EK - Siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecības sistēma - Polijas emisijas kvotu valsts sadales plāns par laikposmu no 2008. līdz 2012. gadam - Komisijas lēmums necelt iebildumus ar zināmiem nosacījumiem - Dalībvalstu kompetence emisijas kvotu individuālajā sadalē - Tiešas ietekmes neesamība - Nepieņemamība. # Lieta T-199/07.