Lieta T-19/20: Prasība, kas celta 2020. gada 13. janvārī – sprd.net/EUIPO – Shirtlabor (“I love”)