Rakstisks jautājums E-6137/09 iesniedza Michail Tremopoulos (Verts/ALE) Komisijai. Eiropas tiesību aktu par zemesdarbu, būvniecības un nojaukšanas darbu atkritumu alternatīvu apsaimniekošanu transponēšana Grieķijas valsts tiesību aktos