Nariadenie Rady (EHS) č. 259/93 z  1. februára 1993 o kontrole a riadení pohybu zásielok odpadov v rámci, do a z Európskeho spoločenstva