Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/250 (2017. gada 13. februāris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai