2007 m. birželio 18 d. Tarybos sprendimas 2007/427/BUSP dėl Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio Bosnijoje ir Hercegovinoje paskyrimo