Nõukogu otsus 2007/427/ÜVJP, 18. juuni 2007 , millega nimetatakse ametisse Euroopa Liidu eriesindaja Bosnias ja Hertsegoviinas