Rakstisks jautājums E-5937/08 iesniedza Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) Komisijai. Atkritumi Korintas līcī