Rakstisks jautājums P-2212/08 iesniedza Feleknas Uca (GUE/NGL) Komisijai. Starpgadījumi 2008. gada Nevruz svinību laikā Turcijas dienvidaustrumos