Rakstisks jautājums P-2634/07 iesniedza Frank Vanhecke (ITS) Komisijai. ES digitālā bibliotēka