Lieta C-252/07: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — izteikts ar Court of Appeal ( Civil Division ) (Apvienotā Karaliste) 2007. gada 29. maija rīkojumu — Intel Corporation Inc. / CPM United Kingdom Limited