Rakstisks jautājums E-0220/07 iesniedza Rosa Miguélez Ramos (PSE) Komisijai. Cilvēku uzturam paredzētās zivju eļļas kvalitātes uzlabošanas nolūkā veicamās izejvielu pārbaudes