Seneste offentliggørelse af KOM-dokumenter, som ikke er forslag til retsakter, vedtaget af Kommissionen samt af forslag til retsakter vedtaget af Kommissionen EUT C 332 af 30.12.2006