Poslední zveřejnění dokumentů KOM jiných než legislativní návrhy a legislativních návrhů přijatých Komisí C 332, 30.12.2006