Lieta T-92/08: Prasība, kas celta 2008. gada 22. februārī — Kipras Republika/Eiropas Kopienu Komisija