Rakstisks jautājums E-6823/08 iesniedza Marian Zlotea (PPE-DE) Komisijai. Ar dioksīnu saindētas cūkgaļas produkcijas tirdzniecība