Toelichtingen op de gecombineerde nomenclatuur van de Europese Gemeenschappen