Rakstisks jautājums E-1917/07 iesniedza Paul Rübig (PPE-DE) Komisijai. Tranzīta satiksme Rumānijā