Rakstisks jautājums P-4428/08 iesniedza Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) Komisijai. ES un Centrālamerikas Asociācijas nolīgums un dzimumu līdztiesība