Rakstisks jautājums E-0154/09 iesniedza Corina Creţu (PSE) Komisijai. Ierobežojumu termiņa pagarinājums Rumānijas pieejai iekšējam darba tirgum pēc 2009. gada 1. janvāra