Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Eiropas aviācijas atbalsta programma” (pašiniciatīvas atzinums)