TITJUR Ģenerāladvokāta Tesauro secinājumi, sniegti 1989. gada 19.oktobrī. # Vācijas Federatīvā Republika pret Eiropas Kopienu Komisiju. # Lauksaimniecība - ELVGF. # Lieta C-333/87. Vācija/Komisija