Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/506 (2018. gada 26. marts) par nosaukuma ierakstīšanu Garantēto tradicionālo īpatnību reģistrā (Pražská šunka (GTĪ))$