Padomes Regula (EK) Nr. 452/2007 ( 2007. gada 23. aprīlis ) par galīgā antidempinga maksājuma uzlikšanu Ķīnas Tautas Republikas un Ukrainas izcelsmes gludināmo dēļu importam un tam noteiktā pagaidu maksājuma galīgo iekasēšanu