SP Entertainment Development/Komisija TITJUR Pirmās instances tiesas rīkojums (trešā palāta) 2007. gada 27.februārī. # SP Entertainment Development GmbH pret Eiropas Kopienu Komisiju. # Valsts atbalsts - Akts, pret kuru var celt prasību - Nepieņemamība. # Lieta T-44/05.