Förslag till avgörande av generaladvokat Mazák föredraget den 22 mars 2007.