Komisijas Regula (EK) Nr. 2014/2005 ( 2005. gada 9. decembris ) par atļaujām, kas saistītas ar režīmu, Kopienā ievedot banānus, kurus laiž brīvā apgrozībā, piemērojot kopējā muitas tarifa nodokļu likmi