Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.9085 – Dr. August Oetker / Coop-Gruppe / F&B – Food and Beverage Services) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru (Dokuments attiecas uz EEZ.)