Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.5274 – NEWS CORP/Permira/NDS) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande Text av betydelse för EES