Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva št. COMP/M.5274 – NEWS CORP/Permira/NDS) – Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku Besedilo velja za EGP