Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.5274 – NEWS CORP/Permira/NDS) — Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní Text s významom pre EHP