Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul COMP/M.5274 — NEWS CORP/Permira/NDS) — Caz care poate face obiectul procedurii simplificate Text cu relevanță pentru SEE