Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta COMP/M.5274 — NEWS CORP/Permira/NDS) — Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru Dokuments attiecas uz EEZ