Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.5274 — NEWS CORP/Permira/NDS) — Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia ETA:n kannalta merkityksellinen teksti