Eelteatis koondumise kohta (Juhtum nr COMP/M.5274 — NEWS CORP/Permira/NDS) — Võimalik lihtsustatud korras menetlemine EMPs kohaldatav tekst