Rakstisks jautājums E-1325/07 iesniedza Kyriacos Triantaphyllides (GUE/NGL) Komisijai. Vidusjūra un cilvēku darbības ietekme