Labojums Komisijas Regulā (EK) Nr. 1039/2008 ( 2008. gada 22. oktobris ), ar ko atjauno muitas nodokļa piemērošanu vairāku veidu labības importam 2008./2009. tirdzniecības gadā ( OV L 280, 23.10.2008. )