Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 1039/2008, annettu 22 päivänä lokakuuta 2008 , eräiden viljojen tuontitullien käyttöönotosta markkinointivuonna 2008/2009 ( EUVL L 280, 23.10.2008 )