Lieta T-341/18: Prasība, kas celta 2018. gada 31. maijā – NEC Corporation/Komisija