Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu Attīstības tendences uzņēmējdarbības pakalpojumu nozarē Eiropā