TITJUR Komisija/Beļģija Tiesas spriedums 1982. gada 2. februārī. # Eiropas Kopienu Komisija pret Beļģijas Karalisti. # Valsts pienākumu neizpilde: # Lieta 72/81.