Απόφαση του Δικαστηρίου (έβδομο τμήμα) της 1ης Απριλίου 2008.